Hladinoměry


Vodočty pro Líbeznice (OBC)538442


Vodočty kategorie A

ID Povis Stav hladiny graf měření on-line

Vodní tok

správce HP

ř.km SPA    I. SPA   II SPA  III. evidenční list poloha
A 75a měření - Kostelec nad Labem Labe/ČHMÚ 865,120 520 620 680 Evi. list HP A75a Kostelec nad Labem

 

 

 

 

 

 

Vodočty kategorie C

ID HP C POVIS

Stav hladiny graf měření

Vodní tok

správce HP

ř.km SPA    I. SPA   II SPA  III. evidenční list        poloha

OBC538442_01

C1 Líbeznice

Měření na HP C1 Líbeznice Líbeznický p. 5,880 105 120 135 ev.li HP C1 Líbeznice

OBC538515_01

Měšice

Měření na HP C Měšice

Líbeznický potok - Dolní Měšický rybník

obec Měšice

1,600 50 70 100 ev.li HP C Měšice

HLÁSNÉ PROFILY dPP Líbeznice v POVIS

Mapa rozmístění hlásných profilů na vodních tocích Líbeznicka