Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Labe, s.p. 

ředitelství podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Tel.: 495 088 111, Fax: 495 407 452       www.pla.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – VH Dispečink Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - tel.: +420 495 088 720, 730; fax: +420 495 088 733; e-mail: vhd@pla.cz


Přímý výkon správy toků:

Správce Líbeznického potoka (Makůvka):

Povodí Labe, s.p. Závod Pardubice

Cihelna 135, Pardubice, tel. 466 868 111

Provozní středisko Lysá nad Labem, tel. 725 393 123

Úsek Výmola, tel. 725 880 383


Přímá správa vodních toků:

Labe                               ČHP 1-05-04                      ID toku (CEVT): 10 100 002

Líbeznický potok           ČHP 1-05-04-0550              ID toku (CEVT): 10 100 086

 

Bezejmenný tok            ČHP 1-05-04-0340              ID toku (CEVT): 10 182 926 

Bezejmenný tok            ČHP 1-05-04-0360              ID toku (CEVT): 10 182 832


Vodoprávní úřad

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí

Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem

tel. 221 621 451, 602 271 433

Vedoucí odboru: Ing. Vlastislav Horáček, tel.: 326 653 850, e-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz

 

Oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí

Jméno, příjmení Telefon E-mail Kontakty
Ing. Jana Bucková
vedoucí oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
326 653 854
734 416 218
jana.buckova@brandysko.cz
Jaroslava Folwarczna
vodní hospodářství
326 653 859
734 511 687
jaroslava.folwarczna@brandysko.cz
Ing. Petra Fousková
referentka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
   
Eva Hamalčíková
vodní hospodářství
326 653 860
724 187 422
eva.hamalcikova@brandysko.cz
Mgr. Michaela Krajíčková
vodní hospodářství
326 653 853 michaela.krajickova@brandysko.cz
Mgr. Michaela Prokopová
vodní hospodářství
326 653 856 michaela.prokopova@brandysko.cz
Kateřina Trmalová, DiS.
vodní hospodářství
326 653 855 katerina.trmalova@brandysko.cz