E. PŘÍLOHY


E.1. Seznam zkratek


E.2. Schéma toku informací


E.3. Varovné signály sirén


E.4. Povodňová kniha

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.7. Evidenční listy hlásných profilů

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.8. Povodňové plány vlastníků nemovitostí

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.9. Export dat z POVIS


E.10 MIS obce


Fotogalerie