Předpovědní povodňová služba

 

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, pobočka Praha (Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, tel.: 244 032 315, 244 032 316), ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu:

www.chmi.cz >>

SIVS >> Systém integrované výstražné služby


Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Labe, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Brandýs nad Labem - voláním předsedovi PK Líbeznice
  • od PK města Kostelec nad Labem - voláním předsedovi PK Líbeznice
  • od HZS Středočeského kraje
  • od KPK Středočeského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků