D. GRAFICKÁ ČÁST - lokální dynamický mapový server


D.1. Základní mapa obce Líbeznice

M 1 : 25 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku


Mapa obce Líbeznice

Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny. Včetně rozmístění čidel.

M 1 : 10 000

Mapa regionu 

M 1 : 25 000 včetně rozmístěni čidel a srážkoměrů

Pracovní mapa PK Líbeznice

M 1 : 10 000


Dopravní omezení při povodních Středočeského kraje (GIS server)