Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Líbeznice a JSDH Líbeznice.

4.5. Organizace hlásné a hlídkové služby

  Hlásnou službu zajišťují:

Jméno a příjmení

Pracoviště - telefon

Bydliště

telefon

Ing. Roman EHRENBERGER

725 256 032

Jana Pavelky 659

Petr POLEDNA

773 770 890

Školská 362

Rudolf SEDLÁK

724 112 124

Martinova 142

 

  V období povodňové aktivity  v případě potřeby bude hlásná služba posílena o určené občany obce.

  Hlídková služba bude zajištěna vybranými občany a členy PK obce.

  Četnost při podávání hlášení na hlásných profilech:

Při nebezpečí povodně

1 x denně

(v 7 hodin)

I. SPA

2 x denně

(v 7 a 18 hodin)

II. SPA

3 x denně

(v 7, 12 a 18 hodin)

III. SPA

minimálně každé 3 hodiny, jinak častěji podle potřeby a požadavku povodňových orgánů


Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.


Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio, CATV) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.