Orientační limity srážek pro SPAObdobí platnosti: květen – říjen


Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.


Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech.


Nasycenost povodí lze hodnotit také podle hustoty říční sítě či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.


Tab. 20   Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ

Povodí v oblasti

SPA

Stav povodí

 

 

Nenasycené

Nasycené

Horské a podhorské

(nad 600 m n.m.)

I.

60 mm

40 mm

II.

70 mm

50 mm

Ostatní

(pod 600 m n.m.)

 

I.

35 mm

25 mm

II.

40 mm

30 mm

 

Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.


SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE V DPP OBCE TIŠICE >>