Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE LÍBEZNICE v POVIS

Id.

POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

20076 Líbeznický p. 5.34 5.34 MOOP lávka přes vodní tok oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod lávkou mapa
20077 Líbeznický p. 5.37 5.37 MOOP lávka přes vodní tok oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod lávkou mapa
20078 Líbeznický p. 5.77 5.77 MOOP most přes Líbeznický p. oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
19821 Líbeznický p. 4.8 4.8 MOOP most přes vodní tok oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
20125 Líbeznický p. 4.96 4.96 MOOP mostek na místní komunikaci oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem mapa

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Líbeznice