Povodňová komise obce Líbeznice


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Mělnická, č.p. 43, 250 65 Líbeznice

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Líbeznice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Líbeznice a v součinnosti s HZS SČK.


Adresa: Obec Líbeznice, Mělnická, č.p. 43, 250 65 Líbeznice

Telefon: 283 981 058, fax: 283 981 314

E-mail: obec@libeznice.cz

Web: www.libeznice.cz

1. Povodňová komise obce Líbeznice  v POVIS

poř.

příjmení, jméno,                                      titul

 funkce v komisi                                       

adresa zaměstnání

telefon

1.

 

Kupka Martin, Mgr.

předseda

Starosta obce, OÚ Líbeznice, Mělnická 43

283 981 058,

724 345 456

2.           

 

Závorka, František, Mgr.  1. místopředseda  Líbeznice

777 578 260

283 981 058 

3.

 

Doubrava, Michal  2. místopředseda Líbeznice  606 283 678 

4.

 

Havlíček, Jan, Mgr. člen Líbeznice  724 175 861  

5.

 

Grunt, František, PhDr. člen Líbeznice  605 204 505  

6.

 

Vyhlídal, Stanislav člen Líbeznice  606 891 254 

7.

 

Sedlák, Rudolf člen, ob.policie Líbeznice  724 112 124 

8.

 

Pazdera, Václav člen, velitel SDH Líbeznice  602 802 839 

9.

 

Idrejová, Jana zapisovatelka, tejemnice OÚ Líbeznice  773 770 900  

10.

 

Vörösová, Lucie zapisovatelka Líbeznice  777 212 203 

11.

 

 Poledna, Petr člen Líbeznice  773 770 890