Povodňová komise obce Líbeznice


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Mělnická, č.p. 43, 250 65 Líbeznice

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Líbeznice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Líbeznice a v součinnosti s HZS SČK.


Adresa: Obec Líbeznice, Mělnická, č.p. 43, 250 65 Líbeznice

Telefon: 283 981 058, fax: 283 981 314

E-mail: obec@libeznice.cz

Web: www.libeznice.cz

1. Povodňová komise obce Líbeznice  v POVIS

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

telefon

1.

 

Kupka Martin, Mgr.

předseda

Starosta obce, OÚ Líbeznice, Mělnická 43

283 981 058,

724 345 456

2.           

 

Závorka, František, Mgr.

 1. místopředseda  Líbeznice

777 578 260

283 981 058 

3.

Doubrava, Michal

 2. místopředseda Líbeznice 

606 283 678 

4.

Grunt, František, PhDr.

člen

Líbeznice

605 204 505

5.

Havlíček, Jan, Mgr.

člen

Líbeznice 

724 175 861  

6.

Pazdera, Václav

člen, velitel SDH

Líbeznice

602 802 839 

7.

Morkus, Milan

člen

Líbeznice

773 770 909

8.

Sedlák, Rudolf

člen, ob.policie

Líbeznice 

724 112 124 

9.

Vyhlídal, Stanislav

 člen

Líbeznice

606 891 254 

10.

Idjerová, Jana zapisovatelka

Líbeznice 

773 770 900  

11.

Vörösová, Lucie zastupující zapisovatelka Líbeznice  777 212 203