Historické povodně


Na území obce Líbeznice se v minulosti vyskytly letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti.

Obec Líbeznice byla v minulosti postižena povodní několikrát ale v menším rozsahu. Nejčastější příčinou povodně byly přívalové srážky, které prudce a v krátké době zvedly hladinu vody a došlo k zatopení několika nemovitostí. Důsledky povodní nebyly velké – jednalo se většinou o zatopené pozemky, sklepy, popřípadě přízemní místnosti.  Z tohoto pohledu se jeví nejdůležitějším krokem, který může odvrátit důsledky povodně – povodňová prohlídka a odstranění nebo přemístění předmětů, které mohou znečistit vodní tok – např. ropné produkty – firma AUTO 3J s.r.o…..  , dále odstranění předmětů, které by mohly při náhlém zvednutí hladiny vody zanést propustky…

Stručný popis posledních povodní :

ČERVEN 1995 – po prudkých přívalových srážkách došlo k zaplavení sklepů nemovitostí v blízkosti vodního toku.

KVĚTEN 1996

- prudké deště 1 – 3 května  - rozlití vody na pozemky a zaplavení přilehlých nemovitostí.

Přívalové srážky s krupobitím – 18. května – opět došlo k rozlití vody a navíc k poškození několika střech nemovitostí silným větrem. V sousední obci Zapy padaly velké kroupy, které poškodily mnoho střech.

 

 

Paní Vondrášová ukazuje výšku zaplavení přízemí svého RD

Hasičská zbrojnice s vyznačenou červenou značkou zaplavení v roce 1996